Terms & Conditions

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר אורי ארואסטי לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").
בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
התכנים באתר נועדו לספק מידע וייעוץ כללי , השימוש והיישום הינם באחריות המשתמש\רוכש\מרכיב בלבד.

אתר    (להלן- "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים בתחום אקססוריז לבית  (להלן "המוצרים"). האתר הינו בבעלות ,"אורי ארואסטי" (להלן הסטודיו).

כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 
תנאי השימוש באתר – רכישת מוצרים וקבלת מידע
רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים שיש ברשותו כרטיס אשראי על שמו שהונפק בשבילו על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין .
הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון הסטודיו (אורי ארואסטי); (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
מחירים, מוצרים וביצוע הזמנה 
לפני ביצוע ההזמנה באתר אורי ארואסטי , הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.
באתר "אורי ארואסטי" מוצגות קולקציות ובהן מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.
במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, הסטודיו מתחייב להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה, במידה ולא, העיסקה תבוטל ויזוכה כרטיס האשראי של הלקוח.

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר 
בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. 

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי הסטודיו ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך הסטודיו בשום שלב של הרכישה. ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג הסטודיו, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי הסטודיו. הסטודיו משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא. 

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של הסטודיו, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

כדי שהסטודיו ו\או הספקים יוכלו לספק למבצע הפעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי הסטודיו באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפריטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב ההזמנה. אם יתקבלה הודעה בדבר תוכן שגוי מכל סיבה שהיא יש לפנות טלפונית לסטודיו. או יחול שיבוש או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר תהיה הסטודיו רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטים שגויים לא יהיה בידי הסטודיו ו\או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו לסטודיו ו\או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 

בעלות ושמירה על זכויות 
אתר אורי ארואסטי מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות הסטודיו וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. הסטודיו מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את הסטודיו ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הסטודיו מספק לינקים אלו לנוחות בלבד ואין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
הסטודיו יהיה רשאי לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהיה רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
כל מחלוקת שתתגלה בין רוכש ו/או גולש באתר לבין הסטודיו, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.

אחראיות

הסטודיו מוכר את המוצרים בשמו או בשם הספקים איתם הוא עובד בשיתוף פעולה ופועל במתווך בין הספקים לבין מבצעי הפעולות. עם זאת הסטודיו ו\או מי מטעמו אינם נושאים בכל אחראיות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים, ו\או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחראיות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים. אם הלקוח רוכש מוצר פגום הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה כמפורט בתקנון זה. האחראיות הבלעדית למוצרים, לאיכותם ולטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות ההפעלה, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים באתר שלהם או בתעודת האחראיות והמשלוח של המוצר שלהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את האישורים הנדרשים על פי חוק.

הסטודיו יהיה אחראי למוצרים שאותם הוא מייצר כמצויין באתר ליד כל מוצר וכל ספק יהיה אחראי למוצר אותו הוא מספק לסטודיו והוא נמכר תחתיו.

 

הסטודיו ו\או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על ידי מבצע הפעולה, לרבות: התקנה לקוייה, הרכבה לקוייה, וכל הכנה נוספת\אחרת שהלקוח נדרש לבצע בעצמו. הרכבת המוצר הוא על אחריות הלקוח בלבד, הוראות ההתקנה והתמונות הנלוות הן לעזרה בלבד וללא כל התחייבות מצד הסטודיו, האתר או הספקים.

במידה והמוצרים שנשלחו למבצע ההזמנה הינם פגומים בעת קבלתם, על הלקוח להודיע לסטודיו מיד ולשלוח לסטודיו את המוצר חזרה על חשבונו. היה והמוצר פגום, הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר במוצר תקין או להזדכות על הרכישה. הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על פי שיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו וביטול חיוב או החזר כספי כאמור יעשה רק לאחר שהסטודיו קבע כי המוצר פגום.

 

הגבלת אחריות
הסטודיו שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לסטודיו ולהתריע על כך. הסטודיו יבדוק את התלונה ויהיה רשאי להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו.

הסטודיו לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
הסטודיו אינו אחראי על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.
בכל מקרה חובת החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של הסטודיו. הסטודיו  יהיה רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לסטודיו /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.


תשלום בגין המוצרים
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר כוללים מע"מ. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי. אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה. במידה ולא ינתן אישור לביצוע העסקה, החברה תיידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי, רשאי הסטודיו לבטל את העסקה.